Languages
[Edit]
PL

JavaScript - Math.acos() - przyk┼éad metody z dokumentacj─ů

3 points
Created by:
Kenya-Spears
800

Funkcja Math.acos() zwraca liczb─Ö w radianach z zakresu od 0 do Math.PI. Na podstawie tej funkcji jeste┼Ťmy w stanie obliczy─ç warto┼Ť─ç odwr├│conej funkcji cosinus.

// ONLINE-RUNNER:browser;

//                  radiany        stopnie
console.log( Math.acos( -2  ) ); // NaN
console.log( Math.acos( -1  ) ); // 3.1415926535897930 -> 180
console.log( Math.acos( -0.5 ) ); // 2.0943951023931957 -> ~120
console.log( Math.acos( 0  ) ); // 1.5707963267948966 ->  90
console.log( Math.acos( 0.5 ) ); // 1.0471975511965979 -> ~60
console.log( Math.acos( 1  ) ); // 0         ->  0
console.log( Math.acos( 2  ) ); // NaN

console.log( Math.acos( 0.7071067811865476  ) ); // 0.7853981633974483 -> 45 stopni
console.log( Math.acos( 0.8660254037844387  ) ); // 0.5235987755982987 -> 30 stopni

console.log(Math.acos( Math.cos( Math.PI / 4))); // 0.7853981633974483-> pi/4 (45 stopni)
console.log(Math.cos( Math.acos( Math.PI / 4))); // 0.7853981633974483-> pi/4 (45 stopni)

Inny spos├│b spojrzenia na funkcj─Ö acos:

// ONLINE-RUNNER:browser;

function calculateAngle(b, h) {
	return Math.acos(b / h);
}

/*
 |\
 | \ h
a | \
 |__*\ <- k─ůt
  b
*/

var a, b, h;

// gdy a, b oraz h buduj─ů tr├│jk─ůt r├│wnoramienny
a = 3; 
b = a;
h = Math.sqrt(a * a + b * b);
console.log( calculateAngle(b, h) ); // 0.7853981633974483 <- 45 stopni

// gdy a, b oraz h buduj─ů po┼éow─Ö tr├│jk─ůta r├│wnobocznego
a = 3; 
b = a * Math.sqrt(3); 
h = Math.sqrt(a * a + b * b);
console.log( calculateAngle(b, h) ); // 0.5235987755982987 <- ~30 stopni

// gdy a, b oraz h nie s─ů w stanie zbudowa─ç tr├│jk─ůta
a = 3; 
b = a; 
h = 1;
console.log( calculateAngle(b, h) ); // NaN

1. Dokumentacja

SkładniaMath.acos(number)
Parametry

number - liczba ca┼ékowita lub liczba zmiennoprzecinkowa, kt├│ra reprezentuje wynik operacji dzielenia nakraw─Ödziach┬ás─ůsiaduj─ůca┬á/ przeciwprostok─ůtna┬ána prostok─ůtnym tr├│jk─ůcie.

number┬ápowinna mie┼Ťci─ç si─Ö w zakresie od -1 do +1.

Wynik

warto┼Ť─ç liczbowa wyra┼╝ona┬áw radianach z zakresu┬áod 0 do Math.PI.

Je┼Ťli nie mo┼╝na obliczy─ç warto┼Ťci, zwracany jest NaN.

Opisacos to metoda statyczna, kt├│ra przyjmuje tylko jeden parametr i zwraca przybli┼╝enie wyniku funkcji matematycznej arccos(x).

2. Praca ze stopniami

// ONLINE-RUNNER:browser;

function calculateAngle(b, h) {
	var angle = Math.acos(b / h);

  return (180 / Math.PI) * angle; // zamiana radian├│w na stopnie
}

/*
 |\
 | \ h
a | \
 |__*\ <- k─ůt
  b
*/

var a, b, h;

// gdy a, b oraz h buduj─ů tr├│jk─ůt r├│wnoramienny
a = 3; 
b = a;
h = Math.sqrt(a * a + b * b);
console.log( calculateAngle(b, h) ); // 45 stopni

// gdy a, b oraz h buduj─ů po┼éow─Ö tr├│jk─ůta r├│wnobocznego
a = 3; 
b = a * Math.sqrt(3); 
h = Math.sqrt(a * a + b * b);
console.log( calculateAngle(b, h) ); // ~30 stopni

// gdy a, b oraz h nie s─ů w stanie zbudowa─ç tr├│jk─ůta
a = 3; 
b = a; 
h = 1;
console.log( calculateAngle(b, h) ); // NaN

3. Przykład rysowania na obiekcie canvas

// ONLINE-RUNNER:browser;

<!doctype html>
<html>
<head>
 <style> #canvas { border: 1px solid black; } </style>
</head>
<body>
 <canvas id="canvas" width="200" height="200"></canvas>
 <script>
  
  var canvas = document.querySelector('#canvas');
  var context = canvas.getContext('2d');

  // zakres dla rysowanego wykresu arccos
  var x1 = -1.0;
  var x2 = +1.0;
  var y1 = 0;
  var y2 = +Math.PI

  var dx = 0.01;

  var xRange = x2 - x1;
  var yRange = y2 - y1;

  function calculatePoint(x) {
   var y = Math.acos(x);

   // wykres zostanie odwr├│cony w poziomie z powodu odwr├│conego indeksowania pikseli na ekranie

   var nx = (x - x1) / xRange;    // znormalizowany x
   var ny = 1.0 - (y - y1) / yRange; // znormalizowane y
   
   var point = {
    x: nx * canvas.width,
    y: ny * canvas.height
   };

   return point;
  }

  console.log('x range: <' + x1 + '; ' + x2 + '>');
  console.log('y range: <' + y1 + '; ' + y2 + '> // k─ůty w radianach');

  var point = calculatePoint(x1);
  
  context.beginPath();
  context.moveTo(point.x, point.y);

  for (var x = x1 + dx; x < x2; x += dx) {
   point = calculatePoint(x);
   context.lineTo(point.x, point.y);
  }

  point = calculatePoint(x2);
  context.lineTo(point.x, point.y);
  context.stroke();

 </script>
</body>
</html>

Referencje

 1. Funkcje cyklometryczne - Wikipedia

Donate to Dirask
Our content is created by volunteers - like Wikipedia. If you think, the things we do are good, donate us. Thanks!
Join to our subscribers to be up to date with content, news and offers.

JavaScript - obiekt Math (PL)

Native Advertising
­čÜÇ
Get your tech brand or product in front of software developers.
For more information Contact us
Dirask - we help you to
solve coding problems.
Ask question.

ÔŁĄ´ŞĆ­čĺ╗ ­čÖé

Join