Languages
[Edit]
PL

JavaScript - Math.E - przykład użycia i dokumentacja właściwości

4 points
Created by:
Niac
238

Własność Math.E zwraca stałą matematyczną e (2.718281828459045...).

e jest nazywana liczbą Eulera lub stałą Napiera. Została odkryra przez Jacoba Bernoulliego. Jest stałą matematyczną używaną jako podstawa logarytmu normalnego.

// ONLINE-RUNNER:browser;

console.log( Math.E ); // 2.718281828459045

console.log( Math.exp(1) ); // 2.718281828459045
console.log( Math.exp(2) ); // 7.38905609893065
console.log( Math.exp(3) ); // 20.085536923187668

1. Dokumentacja

SkładniaMath.E
Wynikliczba e (2.718281828459045...).
Opis

E jest statyczną własnością, która zwraca liczbę e, która jest jedną z najważniejszych i najczęsciej używaną stałych matematycznych.


2. Przykład aproksymacji liczby e

Liczbę e można przestawić jako nieskończony szereg. Poniżej zamieszczony został przykładowy kod obliczający wartość liczy e. Ilość wykonywanych iteracji w kodzie zwiększa precyzyję obliczeń - im więcej iteracji tym precyzyjniejszy wynik.

// ONLINE-RUNNER:browser;

function wyznaczE(iteracje) {
	var e = 0;
 
 	for (var i = 0; i < iteracje; ++i) {
   	var dzielnik = 1;
   
   	for (var j = 0; j < i; ++j) {
      dzielnik *= (j + 1);
    }
   
   	e += (1 / dzielnik);
  }
 
 	return e;
}

console.log( wyznaczE( 1 ) ); // 1
console.log( wyznaczE( 2 ) ); // 2
console.log( wyznaczE( 5 ) ); // 2.708333333333333
console.log( wyznaczE( 10 ) ); // 2.7182815255731922
console.log( wyznaczE( 20 ) ); // 2.7182818284590455
console.log( wyznaczE( 50 ) ); // 2.7182818284590455

Odnośniki

 1. e (stała matematyczna) - Wikipedia

JavaScript - obiekt Math (PL)

Native Advertising
🚀
Get your tech brand or product in front of software developers.
For more information Contact us
Dirask - we help you to
solve coding problems.
Ask question.

❤️💻 🙂

Join