Languages
[Edit]
PL

JavaScript - Math.log() przyk┼éad metody z dokumentacj─ů

3 points
Created by:
Sylwia
3590

Math.log() ta metoda zwraca logarytm naturalny (podstawa e) liczby.

// ONLINE-RUNNER:browser;

// Logarytm naturalny (logarytm o podstawie e):
//           x      y
console.log( Math.log( 1  ) ); // 0
console.log( Math.log( 7  ) ); // 1.9459101490553132
console.log( Math.log( 10  ) ); // 2.3025850929940460
console.log( Math.log( 100 ) ); // 4.6051701859880920
console.log( Math.log( 1000 ) ); // 6.9077552789821370

console.log( Math.log( -1    ) ); // NaN
console.log( Math.log( 0    ) ); // -Infinity
console.log( Math.log( +Infinity ) ); // +Infinity

console.log( Math.E ); // 2.718281828459045

// W poni┼╝szym przyk┼éadzie umieszczono logarytm z niestandardow─ů podstaw─ů.

Metodę Math.log() przedstawia poniższy wykres:

Math.log(x) function visualization - JavaScript Math Object.
Wizualizacja funkcji Math.log(x) - JavaScript Math Object.

1. Dokumentacja

SkładniaMath.log(x)
Parametryx┬á- liczba ca┼ékowita lub zmiennoprzecinkowa w zakresie┬á0┬ádo┬á+Infinitive (prymitywne warto┼Ťci).
Wynik

number warto┼Ť─ç obliczona jako ln (x) funkcja matematyczna (warto┼Ť─ç pierwotna).

Jeżeli x jest negatywny, zwraca NaN.

Jeżelix jest równe 0 , zwraca -Infinity.

Jeżeli x jest równe +Infinity zwraca -Infinity.

Opis

log┬ájest metod─ů statyczn─ů, kt├│ra przyjmuje jeden parametr i zwraca przybli┼╝enie funkcji ln (x) (funkcja logarytmu naturalnego - logarytm o podstawie e).

2. Logarytm z niestandardowym przykładem podstawowym

Ten przyk┼éad pokazuje obliczenie funkcji logarytmicznej z w┼éasn─ů podstaw─ů.

// ONLINE-RUNNER:browser;

function calculateLogarithm(base, x) {
	var a = Math.log(x);
  var b = Math.log(base);
 
  return a / b;
}

// Logarytm z niestandardow─ů podstaw─ů:
//                podstwa x       y
console.log( calculateLogarithm( 2,   2   ) ); // 1
console.log( calculateLogarithm( 2,   4   ) ); // 2
console.log( calculateLogarithm( Math.E, Math.E ) ); // 1
console.log( calculateLogarithm( 3,   9   ) ); // ~2
console.log( calculateLogarithm( 3,   81   ) ); // ~4
console.log( calculateLogarithm( 10,   10   ) ); // 1

3. Przykład rysowania na elemencie canvas

// ONLINE-RUNNER:browser;

<!doctype html>
<html>
<head>
 <style> #canvas { border: 1px solid black; } </style>
</head>
<body>
 <canvas id="canvas" width="400" height="400"></canvas>
 <script>
  
  var canvas = document.querySelector('#canvas');
  var context = canvas.getContext('2d');

  // logarithm chart range
  var x1 = 0;
  var x2 = 10;
  var y1 = -5;
  var y2 = 4;

  var dx = 0.005;

  var xRange = x2 - x1;
  var yRange = y2 - y1;

  function calculateLogarithm(base, x) {
    var a = Math.log(x);
    var b = Math.log(base);

    return a / b;
  }

  function calculatePoint(base, x) {
    var y = calculateLogarithm(base, x);

    // wykres zostanie odwr├│cony poziomo z powodu odwr├│conych pikseli obszaru roboczego

    var nx = (x - x1) / xRange;    // normalized x
    var ny = 1.0 - (y - y1) / yRange; // normalized y

    var point = {
      x: nx * canvas.width,
      y: ny * canvas.height
    };

    return point;
  }

  function drawChart(base, color, thickness) {
    var point = calculatePoint(base, x1);

    context.beginPath();
    context.lineWidth = thickness;
   	context.strokeStyle = color;
    context.moveTo(point.x, point.y);

    for (var x = x1 + dx; x < x2; x += dx) {
      point = calculatePoint(base, x);
      context.lineTo(point.x, point.y);
    }

    point = calculatePoint(base, x2);
    context.lineTo(point.x, point.y);
    context.stroke();
  }
  
  console.log('log_2(x) <- red');
  console.log('log_e(x) <- green');
  console.log('log_10(x) <- blue');
  
  //      base   color  thickness
  drawChart(   2, '#ff001b',    0.8 ); // red
  drawChart( Math.E, '#159600',    2  ); // green
  drawChart(   10, '#0000ff',    0.8 ); // blue

  console.log('x range: <' + x1 + '; ' + x2 + '>');
  console.log('y range: <' + y1 + '; ' + y2 + '>');

 </script>
</body>
</html>

Bibliografia

 1. Logarytm naturalny - Wikipedia

Donate to Dirask
Our content is created by volunteers - like Wikipedia. If you think, the things we do are good, donate us. Thanks!
Join to our subscribers to be up to date with content, news and offers.

JavaScript - obiekt Math (PL)

Native Advertising
­čÜÇ
Get your tech brand or product in front of software developers.
For more information Contact us
Dirask - we help you to
solve coding problems.
Ask question.

ÔŁĄ´ŞĆ­čĺ╗ ­čÖé

Join