Languages
[Edit]
PL

JavaScript - Math.trunc() - przykład metody z dokumentacją

4 points
Created by:
Sylwia
3530

Math.trunc() metoda zwraca całkowitą część liczby.

// ONLINE-RUNNER:browser;

console.log( Math.trunc( 5   )); // 5
console.log( Math.trunc( 3.14 )); // 3
console.log( Math.trunc( -3.14 )); // -3
console.log( Math.trunc( 0.123 )); // 0
console.log( Math.trunc( -0.123 )); // -0

console.log( Math.trunc( '+3.14' ) ); // 3.14
console.log( Math.trunc( '-3.14' ) ); // -3.14
console.log( Math.trunc( NaN  ) ); // NaN
console.log( Math.trunc( 'foo'  ) ); // NaN

console.log( Math.trunc() ); // NaN

1. Dokumentacja

SkładniaMath.trunc(number)
Parametrynumber - liczba całkowita lub zmiennoprzecinkowa (wartość pierwotna).
Wynik

Całkowita część wartości liczbowej (wartość pierwotna).

Jeśli liczba ma wartość NaN, zwraca NaN.

Jeśli liczba to -nieskończoność, zwraca -nieskończoność.

Jeśli liczba to +nieskończoność, zwraca +nieskończoność.

Opis

Math.trunc()jest metodą statyczną, która przyjmuje jeden parametr i zwraca całkowitą część liczby przekazaną jako argument. Liczby całkowite są zwracane bez żadnych zmian.

Uwaga: ta metoda została wprowadzona w ES 2015.

2. Przykład wypełnienia

// ONLINE-RUNNER:browser;

if (Math.trunc == null) {
	Math.trunc = function (v) {
		return v < 0 ? Math.ceil(v) : Math.floor(v);
	};
}

// Przykład użycia:

console.log( Math.trunc( 5   )); // 5
console.log( Math.trunc( 3.14 )); // 3
console.log( Math.trunc( -3.14 )); // -3
console.log( Math.trunc( 0.123 )); // 0
console.log( Math.trunc( -0.123 )); // -0

Bibliografia

 1. Truncation - Wikipedia

JavaScript - obiekt Math (PL)

Native Advertising
🚀
Get your tech brand or product in front of software developers.
For more information Contact us
Dirask - we help you to
solve coding problems.
Ask question.

❤️💻 🙂

Join