Languages
[Edit]
PL

JavaScript - Math.ceil() przykład metody z dokumentacją

3 points
Created by:
Sylwia
1337

Funkcja Math.ceil() zwraca liczbę całkowitą, zaokrągloną w górę, która jest większa lub równa argumentowi.

// ONLINE-RUNNER:browser;

console.log( Math.ceil( 5   ) ); // 5

console.log( Math.ceil( 2.49 ) ); // 3
console.log( Math.ceil( 2.50 ) ); // 3
console.log( Math.ceil( 2.51 ) ); // 3

console.log( Math.ceil( -2.49 ) ); // -2
console.log( Math.ceil( -2.50 ) ); // -2
console.log( Math.ceil( -2.51 ) ); // -2

console.log( Math.ceil( 0.999 ) ); // 1
console.log( Math.ceil( 1.001 ) ); // 2
console.log( Math.ceil( -1.001 ) ); // -1

1. Dokumentacja

SkładniaMath.ceil(liczba)
Parametryliczba - wartość liczbowa całkowita lub zmiennoprzecinkowa (wartość pierwotna)
Wynik

Zaokrąglona w górę liczba (wartość pierwotna).

Jeśli liczba wejściowa jest równa NaN, zwraca NaN.

Jeśli liczba wejściowa jest równa -Nieskończoność, zwraca -Nieskończoność.

Jeśli liczba wejściowa jest równa +Nieskończoność, zwraca +Nieskończoność.

Opis

ceil jest metodą statyczną, która przyjmuje tylko jeden parametr i zwraca wartość zaokrąglona w górę.


2. Zaokrąglanie w górę z dokładnością do n miejsc, przykład.

// ONLINE-RUNNER:browser;

function ceilPrecised(number, precision) {
	var power = Math.pow(10, precision);

 	return Math.ceil(number * power) / power;
}

// Przykład:

console.log( ceilPrecised(   5 , 0 ) ); // 5
console.log( ceilPrecised(   5. , 0 ) ); // 5
console.log( ceilPrecised(   .5, 0 ) ); // 1

console.log( ceilPrecised( 1.1234, 0 ) ); // 2
console.log( ceilPrecised( 1.1234, 1 ) ); // 1.2
console.log( ceilPrecised( 1.1235, 2 ) ); // 1.13
console.log( ceilPrecised( 1.1235, 3 ) ); // 1.124

console.log( ceilPrecised( -1.1234, 0 ) ); // -1
console.log( ceilPrecised( -1.1234, 1 ) ); // -1.1
console.log( ceilPrecised( -1.1234, 2 ) ); // -1.12
console.log( ceilPrecised( -1.1234, 3 ) ); // -1.123
 
console.log( ceilPrecised(  1234, -1 ) ); // 1240
console.log( ceilPrecised(  1234, -2 ) ); // 1300
console.log( ceilPrecised(  1234, -3 ) ); // 2000

console.log( ceilPrecised( 5_000.000_001, 0 ) ); // 5001
console.log( ceilPrecised( 5_000.000_001, 6 ) ); // 5000.000001
console.log( ceilPrecised( 5_000.000_001, -3 ) ); // 6000

3. Bibliografia

 1. Funkcje zaokrąglające - Podłoga i sufit - Wikipedia

JavaScript - obiekt Math (PL)

Hey 👋
Would you like to know what we do?
 • Dirask is a friendly IT community for learners, professionals and hobbyists to share their knowledge and help each other in extraordinary easy way.
 • We welcome everyone,
  no matter what the experience,
  no matter how basic the question is,
  this community will help you.