Languages
[Edit]
PL

React - jak stworzy─ç edytowaln─ů tabel─Ö

0 points
Created by:
Dragontry
431

W tym kr├│tkim artykule chcieliby┼Ťmy pokaza─ç, jak stworzy─ç prost─ů edytowaln─ů┬átabel─Ö w Reakcie.┬á

Prosta edytowalna tabela w React.
Prosta edytowalna tabela w Reakcie.

Uwaga:

Przejdź do tego artykułu, aby zobaczyć przykład edytowalnej komórki tabeli.

Praktyczny przykład:

// ONLINE-RUNNER:browser;

// Uwaga: Odkomentuj poni┼╝sze linijki podczas pracy z kompilatorem JSX:
// import React from 'react';
// import ReactDOM from 'react-dom';

// Kom├│rka -----------------------------------------

const itemStyle = {
 	padding: '2px',
	border: '1px solid silver',
 	fontFamily: 'Arial',
 	fontSize: '13px',
 	display: 'flex'
};

const textStyle = {
 	...itemStyle,
 	padding: '5px 4px',
 	height: '16px'
};

const inputStyle = {
 	padding: '0',
	flex: '1',
  width: '100%',
 	minWidth: '20px',
 	fontFamily: 'Arial',
 	fontSize: '13px'
};

const buttonStyle = {
 	flex: 'none'
};

const Cell = React.memo(({value, mode, onChange}) => {
 	const [localMode, setLocalMode] = React.useState(mode ?? 'read');
 	const [localValue, setLocalValue] = React.useState(value ?? '');
 	React.useEffect(() => setLocalMode(mode ?? 'read'), [mode]);
 	React.useEffect(() => setLocalValue(value ?? ''), [value]);
	if (localMode === 'edit') {
    const handleInputChange = (e) => setLocalValue(e.target.value);
    const handleSaveClick = () => {
      setLocalMode('read');
     	onChange?.(localValue);
    };
    return (
     <div style={itemStyle}>
      <input type="text"
       value={localValue}
       style={inputStyle}
       onChange={handleInputChange} />
      <button style={buttonStyle} onClick={handleSaveClick}>Ok</button>
     </div>
    );
  }
 	if (localMode === 'read') {
    const handleEditClick = () => {
      setLocalMode('edit');
    };
    return (
     <div style={textStyle} onClick={handleEditClick}>{localValue}</div>
    );
  }
 	return null;
});

// Wiersz ------------------------------------------

const tdStyle = {
 	padding: '1px',
 	border: '1px solid black',
};

const optionStyle = {
 	...tdStyle,
 	width: '30px'
};

const Row = React.memo(({ mode, columns, data, onChange, onDelete}) => {
	const handleDeleteClick = () => onDelete?.();
  return (
   <tr>
    {columns.map(({path}, columnIndex) => {
      const handleChange = value => {
        if (onChange) {
          const changedData = { ...data, [path]: value };
          onChange(columnIndex, changedData);
        }
      };
      return (
       <td key={path} style={tdStyle}>
        <Cell
         mode={mode}
         value={data[path]}
         onChange={handleChange}
        />
       </td>
      );
    })}
    <td style={optionStyle}>
     <button onClick={handleDeleteClick}>Usuń</button>
    </td>
   </tr>
  );
});

// TABELA ----------------------------------------

const tableStyle = {
  border: '1px solid black',
  borderCollapse: 'collapse',
 	width: '100%'
}

const Table = React.memo(({id, columns, data, onAdd, onChange, onDelete}) => {
  const [addedIndex, setAddedIndex] = React.useState();
 	const handleAddClick = () => {
  	onAdd?.(data.length);
   	setAddedIndex(data.length);
  };
	return (
   <div>
    <table style={tableStyle}>
     <tbody>
      <tr>
       {columns.map(({path, name}) => (
        <th key={path} style={tdStyle}>{name}</th>
       ))}
      </tr>
      {data.map((rowData, rowIndex) => {
      	const handleChange = (columnIndex, changedData) => {
          onChange?.(rowIndex, columnIndex, changedData);
        };
       	const handleDelete = () => {
         	if (rowIndex !== addedIndex) {
         		setAddedIndex(addedIndex - 1);
          }
        	onDelete?.(rowIndex, rowData);
        };
       	return (
          <Row 
           key={rowData[id]}
           mode={addedIndex === rowIndex ? 'edit' : 'read'}
           columns={columns}
           data={rowData}
           onChange={handleChange}
           onDelete={handleDelete}
          />
        );
      })}
     </tbody>
    </table>
    <br />
    <div>
     <button onClick={handleAddClick}>Dodaj wiersz</button>
    </div>
   </div>
  );
});

// PRZYKŁAD --------------------------------------

const columns = [
 	{ path: 'id',  name: 'ID'  },
  { path: 'name', name: 'Imi─Ö' },
  { path: 'age', name: 'Wiek' }
];

let counter = 0;

const App = () => {
 	const [data, setData] = React.useState(() => ([
    { id: ++counter, name: 'Bartek', age: 22 },
    { id: ++counter, name: 'Adam', age: 43 },
    { id: ++counter, name: 'Marek', age: 16 },
    { id: ++counter, name: 'Jacek', age: 29 }
	]));
 	const handleAdd = (rowIndex) => {
   	const newRowData = { id: ++counter };
  	setData([ ...data, newRowData ]);
   	//TODO: ┼╝─ůdanie AJAX do serwera
   	console.log(`Dodano pusty wiersz!`);
  };
 	const handleChange = (rowIndex, columnIndex, changedRowData) => {
   	const columnData = columns[columnIndex];
  	const changedRowJson = JSON.stringify(changedRowData, null, 4);
   	//TODO: ┼╝─ůdanie AJAX do serwera
   	console.log(`Changed row:\n${changedRowJson}`);
  };
 	const handleDelete = (rowIndex, removedRowData) => {
  	setData(data.filter((value, index) => index !== rowIndex));
   	//TODO: ┼╝─ůdanie AJAX do serwera
   	console.log(`Usuni─Öto wiersz: ${rowIndex}`);
  };
  return (
   <div>
    <Table
     id="id"
     columns={columns}
     data={data}
     onAdd={handleAdd}
     onChange={handleChange}
     onDelete={handleDelete}
    />
   </div >
  );
};

const root = document.querySelector('#root');
ReactDOM.render(<App/>, root );

ReactJS (PL)

React - jak stworzy─ç edytowaln─ů tabel─Ö
Native Advertising
­čÜÇ
Get your tech brand or product in front of software developers.
For more information Contact us
Dirask - we help you to
solve coding problems.
Ask question.

ÔŁĄ´ŞĆ­čĺ╗ ­čÖé

Join