Languages
[Edit]
PL

React - właściwość transition (CSS)

0 points
Created by:
Kenya-Spears
410

W tym artykule chcielibyśmy pokazać, jak używać właściwości stylu transition w Reakcie.

Poniższy przykład przedstawia dwa obiekty stylów: myComponentNormal oraz myComponentBig z właściwością transition ustawioną na '0.5s'. Oznacza to, że nasz komponent będzie płynnie zmieniał wartości swoich właściwości w określonym czasie (0.5s).

Uruchamialne rozwiązanie:

// ONLINE-RUNNER:browser;

// Uwaga: Odkomentuj poniższe linijki podczas pracy z kompilatorem JSX:
// import React from 'react';
// import ReactDOM from 'react-dom';

const myComponentNormal = {
  width: '120px',
  height: '120px',
  background: 'goldenrod',
  transition: '0.5s'
}

const myComponentBig = {
  width: '200px',
  height: '200px',
  background: 'yellowgreen',
  transition: '0.5s'
}

const MyComponent = () => {
  const [bigSize, setBigSize] = React.useState(false);
 	const handleClick = () => setBigSize(!bigSize);
  return (
    <div style={{height: '220px'}}>
      <div style={bigSize ? myComponentBig : myComponentNormal} >
        <button onClick={handleClick}>Zmień rozmiar</button>
      </div>
    </div>
  )
}

const root = document.querySelector('#root');
ReactDOM.render(<MyComponent />, root );

Uwaga:
Jeśli czas trwania nie zostanie określony, zostanie przypisana wartość domyślna, czyli 0 (animacja będzie niewidoczna).

ReactJS (PL)

React - właściwość transition (CSS)
Native Advertising
🚀
Get your tech brand or product in front of software developers.
For more information Contact us
Dirask - we help you to
solve coding problems.
Ask question.

❤️💻 🙂

Join