Languages
[Edit]
PL

JavaScript - jaka jest różnica między innerHTML, a outerHTML?

3 points
Created by:
Sylwia
3530

1. Omówienie

Outer HTML termin w JavaScript opisuje kod źródłowy html, który znajduje się wewnątrz jakiegoś elementu (wewnętrzny HTML), ograniczony kodem znacznika elementu ze wszystkimi atrybutami.

Różnice pomiędzy innerHTML i outerHTML html:

 • innerHTML = HTML wewnątrz wybranego elementu
 • outerHTML = HTML wewnątrz wybranego elementu + HTML wybranego elementu

 

Spójrzmy na poniższy przykład.

HTML przykład

<div id="element">
 <p>Hello world</p>
</div>

innerHTML

<p>Hello world</p>

outerHTML

<div id="element">
 <p>Hello world</p>
</div>

 

Innym sposobem spojrzenia na to jest poniższy opis + obraz

 • innerHTML = Zawartość załączonego tagu
 • outerHTML = Tag otwierający + zawartość załączonego tagu + tag zamykający
HTML tag construction
HTML konstrukcja tagów

 

Teraz możemy to przetestować samodzielnie, korzystając z poniższych 2 praktycznych przykładów kodu.

2. Przykład kodu 1

// ONLINE-RUNNER:browser;

<html>
<body>
 <div id="element">
  <p>Hello world</p>
 </div>
 <script>

  var element = document.getElementById('element');

  console.log('innerHTML:');
  console.log(element.innerHTML);

  console.log('outerHTML:');
  console.log(element.outerHTML);

 </script>
</body>
</html>

3. Przykład kodu 2

// ONLINE-RUNNER:browser;

<html>
<body>
 <div id="element">
  <h3>Head 1</h3>
  <p>Some apostrophe text...</p>
  <h3>Head 2</h3>
  <p>Some apostrophe text...</p>
 </div>
 <script>

  var element = document.getElementById('element');

  console.log('innerHTML:');
  console.log(element.innerHTML);

  console.log('outerHTML:');
  console.log(element.outerHTML);

 </script>
</body>
</html>

Podobne pytania

 1. JavaScript - inner vs outer html
 2. JavaScript - innerHTML vs outerHTML
 3. JavaScript - jak używać innerHTML i outerHTML?
Native Advertising
🚀
Get your tech brand or product in front of software developers.
For more information Contact us
Dirask - we help you to
solve coding problems.
Ask question.

❤️💻 🙂

Join