Languages
[Edit]
PL

Java - konwersja Fahrenheit do Celsjusz

3 points
Created by:
Nikki
10460

Zadanie:

Mamy za zadanie napisać program, który zamienia podaną temperaturę podaną w ℃ (Celsjusz) na ℉ (Fahrenheit) oraz w ℉ na ℃.

Rozwiązanie:

import java.util.Scanner;

public class KonwersjaTemperatury {

  public static void main(String[] args) {

    double odczytTemperatury; //podana przez użytkownika temperatura
    int wyborFahrenheitLubCelsjusz; //wybrana przez użytkownika skala
    double wynik; //wynik

    Scanner input = new Scanner(System.in);

    //użytkownik wybiera skalę

    System.out.println("Wybierz jednostkę:");
    System.out.println("1. Celsjusz do Fahrenheit:");
    System.out.println("2. Fahrenheit do Celsjusz:");
    wyborFahrenheitLubCelsjusz = input.nextInt();

    //użytkownik podaje odczyt temperatury

    System.out.println("Podaj liczbę");
    odczytTemperatury = input.nextDouble();

    if (wyborFahrenheitLubCelsjusz == 1) {

      wynik = (odczytTemperatury * 9 / 5) + 32;
      System.out.println("Temperatura wynosi: " + wynik + " ℉");
    }
    else if (wyborFahrenheitLubCelsjusz == 2) {

      wynik = (odczytTemperatury - 32) * 5 / 9;
      System.out.println("Temperatura wynosi: " + wynik + " ℃");
    }
  }
}

Przykładowy wynik ℃ do ℉

Wybierz jednostkę:
1. Celsjusz do Fahrenheit:
2. Fahrenheit do Celsjusz:
1
Podaj liczbę
15
Temperatura wynosi: 59.0 ℉

Przykładowy wynik ℉ do ℃

Wybierz jednostkę:
1. Celsjusz do Fahrenheit:
2. Fahrenheit do Celsjusz:
2
Podaj liczbę
15
Temperatura wynosi: -9.444444444444445 ℃

 

Java dla początkujących

Native Advertising
🚀
Get your tech brand or product in front of software developers.
For more information Contact us
Dirask - we help you to
solve coding problems.
Ask question.

❤️💻 🙂

Join