Languages
[Edit]
PL

Java - jak zapisać obiekt java do pliku CSV za pomocą biblioteki Jackson CSV

0 points
Created by:
Joshua-Heath
505

1. Przegląd

W tym poście będziemy zapisywać obiekt java do pliku CSV za pomocą procesora Jackson CSV.

Aby użyć biblioteki Jackson CSV, musimy dodać właściwość (property) jackson-dataformat-csv do pom.xml.

<dependency>
    <groupId>com.fasterxml.jackson.dataformat</groupId>
    <artifactId>jackson-dataformat-csv</artifactId>
    <version>2.9.9</version>
</dependency>

2. Zapisywanie obiektu java do pliku CSV

Poniżej mamy 2 klasy musimy zapisać prostą klasę java UserDto do pliku CSV.
Upewnij się, że ustawiłeś poprawną ścieżkę i nazwę pliku jako dane wyjściowe.

Aby uruchomić ten przykład, skopiuj do swojego projektu te 2 pliki:

 1. UserCsvWriter
 2. UserDto

2.1 Logika

Logika, która zapisuje obiekt UserDto java pojo do pliku CSV z biblioteką Jackson CSV.

Korzystanie z klas:

 • CsvMapper + CsvSchema z biblioteki jackson CSV
 • ObjectWriter z biblioteki jackson databind
 • JsonGenerator z rdzenia Jacksona
import com.fasterxml.jackson.core.JsonGenerator;
import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectWriter;
import com.fasterxml.jackson.dataformat.csv.CsvMapper;
import com.fasterxml.jackson.dataformat.csv.CsvSchema;

import java.io.File;
import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;

public class UserCsvWriter {

  public static void main(String[] args) throws IOException {

    // set correct directory as output
    File csvOutputFile = new File("C:\\csv_tests\\user_output.csv");

    UserDto userDto1 = new UserDto(1L, "Ann", 30);
    UserDto userDto2 = new UserDto(2L, "Seth", 28);
    UserDto userDto3 = new UserDto(3L, "Emm", 24);

    List<UserDto> list = new ArrayList<>(Arrays.asList(userDto1, userDto2, userDto3));

    CsvMapper mapper = new CsvMapper();
    mapper.configure(JsonGenerator.Feature.IGNORE_UNKNOWN, true);

    CsvSchema schema = CsvSchema.builder().setUseHeader(true)
        .addColumn("id")
        .addColumn("name")
        .addColumn("age")
        .build();

    ObjectWriter writer = mapper.writerFor(UserDto.class).with(schema);

    writer.writeValues(csvOutputFile).writeAll(list);

    System.out.println("Users saved to csv file under path: ");
    System.out.println(csvOutputFile);
  }
}

Wynik:

Users saved to csv file under path:
C:\csv_tests\user_output.csv

2.2 Obiekt Pojo użytkownika - UserDto

import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonPropertyOrder;

@JsonPropertyOrder({"id", "name", "age"})
public class UserDto {

  private Long id;
  private String name;
  private Integer age;

  public UserDto() {

  }

  public UserDto(Long id, String name, Integer age) {
    this.id = id;
    this.name = name;
    this.age = age;
  }

  public Long getId() {
    return id;
  }

  public void setId(Long id) {
    this.id = id;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public Integer getAge() {
    return age;
  }

  public void setAge(Integer age) {
    this.age = age;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "UserDto{" +
        "id=" + id +
        ", name='" + name + '\'' +
        ", age=" + age +
        '}';
  }
}

Referencje

 1. jackson-dataformat-csv - maven
 2. Comma-separated values (CSV) - wiki
 3. CsvMapper - JavaDoc
 4. CsvSchema - JavaDoc
 5. ObjectWriter - JavaDoc
 6. JsonGenerator - JavaDoc
Native Advertising
🚀
Get your tech brand or product in front of software developers.
For more information Contact us
Dirask - we help you to
solve coding problems.
Ask question.

❤️💻 🙂

Join