Languages
[Edit]
PL

HTML - jak zrobić okrągły element div

0 points
Created by:
nickkk0
467

W tym artykule chcielibyśmy pokazać wam, jak stworzyć okrąg element div w HTML.

Szybkie rozwiązanie:

border-radius: 50%;

Koło - przykład

Aby stworzyć koło, musimy stworzyć styl z właściwością border-radius ustawioną na 50% i dołączyć go do naszego elementu <div>.

Uruchamialny przykład:

// ONLINE-RUNNER:browser;

<html>
 <head>
  <style>
   .circle1 {
    background: red;
    border-radius: 50%; /* <-------- wymagane */
    width: 50px;
    height: 50px;
    display: inline-block;
   }
  </style>
 </head>
 <body>
  <div class="circle1"></div>
 </body>
</html>

Okrągłe elementy z obramowaniem

W poniższym przykładzie ponownie używamy właściwości border-radius ustawionej na 50%, aby nasze elementy były okrągłe. Następnie za pomocą różnych właściwości border, stylujemy nasze koła.

Uruchamialny przykład:

// ONLINE-RUNNER:browser;

<html>
 <head>
  <style>
   .circle2 {
    background: yellow;
    border-radius: 50%; /* <-------- wymagane */
    border: solid;
    border-color: red;
    width: 60px;
    height: 60px;
    display: inline-block;
   }

   .circle3 {
    background: lightgreen;
    border-radius: 50%; /* <-------- wymagane */
    border: double;
    border-color: blue;
    border-width: 8px;
    width: 70px;
    height: 70px;
    display: inline-block;
   }
  </style>
 </head>
 <body>
  <div class="circle2"></div>
  <div class="circle3"></div>
 </body>
</html>

Powiązane posty

HTML (PL)

Native Advertising
🚀
Get your tech brand or product in front of software developers.
For more information Contact us
Dirask - we help you to
solve coding problems.
Ask question.

❤️💻 🙂

Join