Languages
[Edit]
PL

Git - git config --system --unset credential.helper - błąd: nie można zablokować pliku konfiguracyjnego C:/Program Files/Git/mingw64/etc/gitconfig: Odmowa uprawnień

4 points
Created by:
Sylwia
3560

1. Opis problemu:

Kiedy uruchamiam git config w celu usunięcia poświadczeń, pojawia się błąd:

$ git config --system --unset credential.helper
error: could not lock config file C:/Program Files/Git/mingw64/etc/gitconfig: 
Permission denied

Zrzut ekranu z Git Bash z tym błędem:

Screenshot showing error - git config --system --unset credential.helper error: could not lock config file C:/Program Files/Git/mingw64/etc/gitconfig: Permission denied - solution: https://dirask.com/q/9pYBkj

Używam git bash w systemie Windows 10

Jak to rozwiązać?

2. Rozwiązanie:

 1. Otwórz Git Bash jako administrator
 2. Wykonaj ponownie: $ git config --system --unset credential.helper
 3. Konfiguracja git działa bez żadnych błędów

Zrzut ekranu z Git Bash po uruchomieniu tego polecenia jako administrator:

Screenshot showing FIX for error - git config --system --unset credential.helper error: could not lock config file C:/Program Files/Git/mingw64/etc/gitconfig: Permission denied - solution: https://dirask.com/q/9pYBkj

Jak otworzyć Git Bash jako administrator?

 1. Kliknij opcję wyszukiwania systemu Windows
 2. Wpisz Git Bash
 3. Kliknij na nią drugim przyciskiem myszy (prawym)
 4. Kliknij „Uruchom jako administrator”
 5. Jeśli pojawi się okno podręczne - kliknij Tak
 6. Teraz wykonujemy polecenia Git Bash z uprawnieniami administratora

Link do posta - Jak otworzyć Git Bash jako administrator?

3. Wideo z rozwiązaniem

Bibliografia

 1. Git config - docs
Donate to Dirask
Our content is created by volunteers - like Wikipedia. If you think, the things we do are good, donate us. Thanks!
Join to our subscribers to be up to date with content, news and offers.
Native Advertising
🚀
Get your tech brand or product in front of software developers.
For more information Contact us
Dirask - we help you to
solve coding problems.
Ask question.

❤️💻 🙂

Join