Languages
[Edit]
PL

Windows 10 - jak wyłączyć sortowanie do dzisiejszego wczorajszego tygodnia w folderze Pobrane?

3 points
Created by:
Sylwia
1334

1. Omówienie

Pliki w katalogu Pobrane są wyświetlane według daty w kolejności malejącej w grupach, takich jak dzisiaj, wczoraj, wcześniej w tym tygodniu, w zeszłym tygodniu, w zeszłym miesiącu, dawno temu. Microsoft domyślnie wprowadza tę funkcję w systemie Windows 10. Jak mogę wyłączyć to domyślne sortowanie i grupowanie?

Windows 10 Downloads directory are displayed by date in descending order in groups like Today, Yesterday, Earlier this week, Last week, Last month, A long time ago - post link https://dirask.com/q/9pY3z1
Katalog plików do pobrania systemu Windows 10 w grupach, np. Dzisiaj, wczoraj itd

2. Wyłącz grupowanie według daty

Kroki:

 1. Otwórz folder pobierania (Downloads)
 2. Kliknij polecenie widok (View) w menu wstążki eksploratora
 3. Kliknij pole wyboru Grupuj według (Group by)
 4. Na liście znajdź: brak (None) i kliknij na nią.

Kroki na zrzutach ekranu:

Windows 10 Downloads folder fix - steps on screenshot how to disable directory in groups eg Today, Yesterday - post link https://dirask.com/q/9pY3z1
Kroki jak wyłączyć katalog w grupach np. Dzisiaj, Wczoraj

 

Po kliknięciu Grupuj według -> (None)

Windows 10 Downloads folder after applying fix for disable directory in groups eg Today, Yesterday - post link https://dirask.com/q/9pY3z1
Po zastosowaniu czynności jak wyłączyć katalog w grupach np. Dzisiaj, Wczoraj

3. Wideo z rozwiązaniem

Hey 👋
Would you like to know what we do?
 • Dirask is a friendly IT community for learners, professionals and hobbyists to share their knowledge and help each other in extraordinary easy way.
 • We welcome everyone,
  no matter what the experience,
  no matter how basic the question is,
  this community will help you.