Languages
[Edit]
PL

TypeScript - Jak używać Map?

3 points
Created by:
Paluskitten
296

Map to struktura danych, która pozwala nam przechowywać pary klucz-wartość.

1. Tworzenie obiektu typu Map

let map = new Map<string, number>();

2. Mapa - przykład wykorzystania metod set, get i size

// tworzenie obiektu Map
let map = new Map<string, number>();

// dodawanie par imię-wiek
map.set("Ania", 25);
map.set("Szymon", 32);
map.set("Kasia", 27);

// pobranie par
let value1 = map.get("Ania");
console.log("Wiek Ani: " + value1); // Wiek Ani: 25

let value2 = map.get("Sebastian");
console.log("Wiek Szymona: " + value2); // Wiek Szymona: 32

let value3 = map.get("Kasia");
console.log("Wiek Kasi: " + value3); // Wiek Kasi: 27

// rozmiar obiektu Map 
let size = map.size;
console.log("Rozmiar obiektu Map: " + size); // Rozmiar obiektu Map: 3

Wynik:

Wiek Ani: 25
Wiek Szymona: 32
Wiek Kasi: 27
Rozmiar obiektu Map: 3

Uruchom ten przykład online:

codepen

3. Najważniejsze metody:

map.set() - dodaj parę klucz-wartość
map.get() - pobierz wartość po kluczu 
map.delete() - usuń parę klucz-wartość według podanego klucza
map.has() - sprawdź, czy istnieje wartość dla danego klucza - zwraca true / false
map.size() - rozmiar mapy, liczba par klucz-wartość

Uwaga dotycząca metody map.set().
W innych językach lub samodzielnie zaimplementowanych strukturach danych, aby dodać parę klucz-wartość do Map, metoda nazywa się: put, add lub set.

Bibliografia:

TypeScript (PL)

Native Advertising
🚀
Get your tech brand or product in front of software developers.
For more information Contact us
Dirask - we help you to
solve coding problems.
Ask question.

❤️💻 🙂

Join