Languages
[Edit]
PL

JavaScript - usuń ostatnie 3 znaki z ciągu

4 points
Created by:
Sylwia
1334

W tym artykule przyjrzymy się, jak usunąć ostatnie 3 znaki z ciągu w JavaScript.

1. String slice() przykład metody

Takie podejście pozwala uzyskać podciąg przy użyciu indeksów ujemnych. Czyli używając indeksów 0 i -3 jako zakresu, który otrzymujemy <0, text.length - 3> zakres tekstu.

// ONLINE-RUNNER:browser;

var text = 'abcde';
var substring = text.slice(0, -3);

console.log(substring); // ab

2. String substring() przykład metody

Jest to alternatywne podejście do rozwiązania opartego na metodzie slice.

// ONLINE-RUNNER:browser;

var text = 'abcde';
var substring = text.substring(0, text.length - 3);

console.log(substring); // ab

3. String replace() przykład metody

Jest jeszcze jedna sztuczka, która pozwala podmienić wszystkie znaki spełniające warunek wyrażenia. Używając .{0,3}$ wzorca dopasowujemy wszystkie 3 dowolne znaki (do 3 znaków), które znajdują się na końcu łańcucha.

// ONLINE-RUNNER:browser;

var text = 'abcde';
var substring = text.replace(/.{0,3}$/, '');

console.log(substring); // ab
Hey 👋
Would you like to know what we do?
  • Dirask is a friendly IT community for learners, professionals and hobbyists to share their knowledge and help each other in extraordinary easy way.
  • We welcome everyone,
    no matter what the experience,
    no matter how basic the question is,
    this community will help you.