Languages
[Edit]
PL

Java - podstawowe typy danych na pierwszy miesiąc nauki

6 points
Created by:
Nikki
10460

Poniżej omówiono podstawowe typy danych, które powinien poznać początkujący programista. 

Co to jest typ danych?

package examples;

public class TypyDanych {

  public static void main(String[] args) {

    int liczba = 5;

    // Wyjaśnienie tej 1 lini kodu:
    // int - typ danych
    // liczba - nazwa naszej zmiennej, możemy sobie nazwać jak nam się podoba
    // = - powoduje, że jesteśmy w stanie przypisać do zmiennej liczbę
    // 5 - wartość, którą przypisujemy naszej zmiennej
    // ; - każda zmienna kończy się w javie znakiem ';'
  }
}

Cała linia:

int liczba = 5;

To jest właśnie zmienna.

Po pewnym czasie można zauważyć, że wszystkie zmienne wyglądają podobnie. Pisząc kod, wchodzi to w życie i przestaje się myśleć o tym jak definicja zmiennej wyglądała i z jakich części się składała.

Typy danych na pierwszy miesiąc kodzenia:

 • int

 • double
 • boolean
 • char
 • String

Przykład:

package examples;

public class TypyDanychPrzyklad2 {

  public static void main(String[] args) {

    int liczba = 5;
    System.out.println(liczba);

    double liczbaZmiennoPrzecinkowa = 3.25; // np bilet na autobus
    System.out.println(liczbaZmiennoPrzecinkowa);

    // boolean to tylko 2 wartości - true lub false
    boolean prawdaCzyFalsz1 = true;
    boolean prawdaCzyFalsz2 = false;
    System.out.println(prawdaCzyFalsz1);
    System.out.println(prawdaCzyFalsz2);

    char pojedynczyZnak = 'a'; // literka lub cyferka
    System.out.println(pojedynczyZnak);

    String znaki = "Jestem programistą";
    System.out.println(znaki);
  }
}

Resultat z konsoli:

5
3.25
true
false
a
Jestem programistą

Uwaga:

Dodatkowo można wiedzieć, że są jeszcze takie typy danych jak:

 • float
 • long
 • short
 • byte
 • Obiekty np: Point, User i inne ...
 • Kolekcje np: List<String>, Map<String, User>, Set<User> ...

Jest to jednak dodatkowy punkt, i zdecydowanie lepiej skupić się na typach danych omówionych w artykule. 

Java dla początkujących

Native Advertising
🚀
Get your tech brand or product in front of software developers.
For more information Contact us
Dirask - we help you to
solve coding problems.
Ask question.

❤️💻 🙂

Join