Languages
[Edit]
PL

Java - podstawowe typy danych na pierwszy miesiąc nauki

6 points
Created by:
Nikki
10520

Poniżej omówiono podstawowe typy danych, które powinien poznać początkujący programista. 

Co to jest typ danych?

package examples;

public class TypyDanych {

  public static void main(String[] args) {

    int liczba = 5;

    // Wyjaśnienie tej 1 lini kodu:
    // int - typ danych
    // liczba - nazwa naszej zmiennej, możemy sobie nazwać jak nam się podoba
    // = - powoduje, że jesteśmy w stanie przypisać do zmiennej liczbę
    // 5 - wartość, którą przypisujemy naszej zmiennej
    // ; - każda zmienna kończy się w javie znakiem ';'
  }
}

Cała linia:

int liczba = 5;

To jest właśnie zmienna.

Po pewnym czasie można zauważyć, że wszystkie zmienne wyglądają podobnie. Pisząc kod, wchodzi to w życie i przestaje się myśleć o tym jak definicja zmiennej wyglądała i z jakich części się składała.

Typy danych na pierwszy miesiąc kodzenia:

 • int

 • double
 • boolean
 • char
 • String

Przykład:

package examples;

public class TypyDanychPrzyklad2 {

  public static void main(String[] args) {

    int liczba = 5;
    System.out.println(liczba);

    double liczbaZmiennoPrzecinkowa = 3.25; // np bilet na autobus
    System.out.println(liczbaZmiennoPrzecinkowa);

    // boolean to tylko 2 wartości - true lub false
    boolean prawdaCzyFalsz1 = true;
    boolean prawdaCzyFalsz2 = false;
    System.out.println(prawdaCzyFalsz1);
    System.out.println(prawdaCzyFalsz2);

    char pojedynczyZnak = 'a'; // literka lub cyferka
    System.out.println(pojedynczyZnak);

    String znaki = "Jestem programistą";
    System.out.println(znaki);
  }
}

Resultat z konsoli:

5
3.25
true
false
a
Jestem programistą

Uwaga:

Dodatkowo można wiedzieć, że są jeszcze takie typy danych jak:

 • float
 • long
 • short
 • byte
 • Obiekty np: Point, User i inne ...
 • Kolekcje np: List<String>, Map<String, User>, Set<User> ...

Jest to jednak dodatkowy punkt, i zdecydowanie lepiej skupić się na typach danych omówionych w artykule. 

Donate to Dirask
Our content is created by volunteers - like Wikipedia. If you think, the things we do are good, donate us. Thanks!
Join to our subscribers to be up to date with content, news and offers.

Java dla początkujących

Native Advertising
🚀
Get your tech brand or product in front of software developers.
For more information Contact us
Dirask - we help you to
solve coding problems.
Ask question.

❤️💻 🙂

Join