Languages
[Edit]
PL

Java - pętla for dla początkujących

9 points
Created by:
Nikki
10520

W tym artykule została przedstawiona podstawowa wiedza, która pomoże zrozumieć działanie oraz zastosowanie pętli for

Pętle są wykorzystywane w programowaniu bardzo często. Stosując pętle ułatwiamy sobie życie i nie musimy wykonywać niektórych rzeczy manualnie, dzięki czemu oszczędzamy czas. 

Wyobraźmy sobie, że chcesz wypisać po kolei 100 liczb, albo lepiej 10 000 liczb - zajmie to dużo czasu, a przy użyciu pętli for dosłownie kilkanaście sekund. 

Przy pomocy poniższego kodu można błyskawicznie wypisać liczby od 0 do 100.

public class PetlaForPrzyklad {

  public static void main(String[] args) {

    for (int i = 1; i <= 100 ; i++) {
      System.out.println(i);
    }
  }
}

Wynik z konsoli:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

...

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Już wiesz po co tworzy się pętle - teraz przyszedł czas, żeby krok po kroku zrozumieć ich działanie. 

Pętla for składa się z trzech elementów (wartości są wzięte z przykładu poniżej):

i = 1       -> przypisanie wartości początkowej 

i <= 3    -> sprawdzenie postawionego warunku

i++          -> operator inkrementacji (wartości mają iść w górę)

public class Przyklad1 {

  public static void main(String[] args) {

    for (int i = 1; i <= 3 ; i++) {
      System.out.println("i: " + i);
    }
  }
}

Wynik:

i: 1
i: 2
i: 3

Na poniższym grafie, krok po kroku, zostało przedstawione w jaki sposób zadziałała pętla for

Skoro wartości w pętli for mogą iść w górę, to mogą iść też w dół. Ważna jest tutaj ostatnia część pętli. Wcześniej użyty został operator inkrementacji i++, jednakże w przypadku, gdy chcemy by wartości malały trzeba użyć operator dekrementacji czyli i--. Poniżej znajduje się analogiczny przykład oraz graf przedstawiający, krok po kroku, przebieg pętli z i--

public class Przyklad2 {

  public static void main(String[] args) {

    for (int i = 3; i >= 1 ; i--) {
      System.out.println("i: " + i);
    }
  }
}

Wynik:

i: 3
i: 2
i: 1

 

Na poniższym grafie, krok po kroku, zostało przedstawione w jaki sposób zadziałała pętla for z operatorem dekrementacji tak zwany for odwrotny z i-- (odliczanie w dół 3, 2, 1):

Donate to Dirask
Our content is created by volunteers - like Wikipedia. If you think, the things we do are good, donate us. Thanks!
Join to our subscribers to be up to date with content, news and offers.

Java dla początkujących

Native Advertising
🚀
Get your tech brand or product in front of software developers.
For more information Contact us
Dirask - we help you to
solve coding problems.
Ask question.

❤️💻 🙂

Join