Languages
[Edit]
PL

Java - pętla for dla początkujących

9 points
Created by:
Nikki
10460

W tym artykule została przedstawiona podstawowa wiedza, która pomoże zrozumieć działanie oraz zastosowanie pętli for

Pętle są wykorzystywane w programowaniu bardzo często. Stosując pętle ułatwiamy sobie życie i nie musimy wykonywać niektórych rzeczy manualnie, dzięki czemu oszczędzamy czas. 

Wyobraźmy sobie, że chcesz wypisać po kolei 100 liczb, albo lepiej 10 000 liczb - zajmie to dużo czasu, a przy użyciu pętli for dosłownie kilkanaście sekund. 

Przy pomocy poniższego kodu można błyskawicznie wypisać liczby od 0 do 100.

public class PetlaForPrzyklad {

  public static void main(String[] args) {

    for (int i = 1; i <= 100 ; i++) {
      System.out.println(i);
    }
  }
}

Wynik z konsoli:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

...

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Już wiesz po co tworzy się pętle - teraz przyszedł czas, żeby krok po kroku zrozumieć ich działanie. 

Pętla for składa się z trzech elementów (wartości są wzięte z przykładu poniżej):

i = 1       -> przypisanie wartości początkowej 

i <= 3    -> sprawdzenie postawionego warunku

i++          -> operator inkrementacji (wartości mają iść w górę)

public class Przyklad1 {

  public static void main(String[] args) {

    for (int i = 1; i <= 3 ; i++) {
      System.out.println("i: " + i);
    }
  }
}

Wynik:

i: 1
i: 2
i: 3

Na poniższym grafie, krok po kroku, zostało przedstawione w jaki sposób zadziałała pętla for

Skoro wartości w pętli for mogą iść w górę, to mogą iść też w dół. Ważna jest tutaj ostatnia część pętli. Wcześniej użyty został operator inkrementacji i++, jednakże w przypadku, gdy chcemy by wartości malały trzeba użyć operator dekrementacji czyli i--. Poniżej znajduje się analogiczny przykład oraz graf przedstawiający, krok po kroku, przebieg pętli z i--

public class Przyklad2 {

  public static void main(String[] args) {

    for (int i = 3; i >= 1 ; i--) {
      System.out.println("i: " + i);
    }
  }
}

Wynik:

i: 3
i: 2
i: 1

 

Na poniższym grafie, krok po kroku, zostało przedstawione w jaki sposób zadziałała pętla for z operatorem dekrementacji tak zwany for odwrotny z i-- (odliczanie w dół 3, 2, 1):

Java dla początkujących

Native Advertising
🚀
Get your tech brand or product in front of software developers.
For more information Contact us
Dirask - we help you to
solve coding problems.
Ask question.

❤️💻 🙂

Join