Languages
[Edit]
PL

Java - String charAt() - opis metody z przykładem użycia

3 points
Created by:
Nikki
10520

Jedną z operacji na typie String w języku Java jest metoda charAt(), która zwraca znak z ciągu spod wskazanego indeksu. Indeks liczy się od 0.  

Prosty przykład:

String tekst = "java"; 

char znak1 = tekst.charAt(0); // j
char znak2 = tekst.charAt(1); // a
char znak3 = tekst.charAt(2); // v
char znak4 = tekst.charAt(3); // a

1. Dokumentacja

Składniapublic char charAt()
Argumentyint - indeks spod którego chcemy pobrać znak.
WynikZnak, którego indeks został podany. 
Opis

Funkcja charAt() znajduje się w klasie String. Funkcja ta zwraca odpowiedni znak, którego indeks został podany. Zdarza się, że podczas stosowania tej metody wyskoczy błąd IndexOutOfBoundsException, który oznacza, że podany przez nas indeksowany znak, nie mieści się w ciągu Stringa. 


2. Przykłady zastosowania

Poniższy przykład pokazuje jak metoda charAt() zwraca znak o podanym indeksie. Jest to jedno z prostszych zastosowań.

public class Example {

  public static void main(String[] args) {

    String ciagZnakow = "Z2DN#&(cb";
    char znak = ciagZnakow.charAt(5);
    System.out.println(znak);
  }
}

Wynik:

&

Innym sposobem na wykorzystanie podanej metody jest między innymi sprawdzenie, ile razy dany znak pojawia się w ciągu znaków. Załóżmy, że chcemy sprawdzić ile razy literka A, występuje w danym imieniu. 

public class Example {

  public static void main(String[] args) {

    String imie1 = "PETER";
    String imie2 = "KATE";
    String imie3 = "ANNABELLE";

    policzOrazWypisz(imie1, 'A');
    policzOrazWypisz(imie2, 'A');
    policzOrazWypisz(imie3, 'A');
  }

  private static void policzOrazWypisz(String imie, char litera) {
    int licznik = 0;

    for (int i = 0; i <= imie.length() - 1; i++) {
      if (imie.charAt(i) == litera) {
        licznik++;
      }
    }

    System.out.println("Imię " + imie + " zawiera " + licznik + " A.");
  }
}

Wynik:

Imię PETER zawiera 0 A.
Imię KATE zawiera 1 A.
Imię ANNABELLE zawiera 2 A.

Źródła:

 1. Class String - Oracle docs

Donate to Dirask
Our content is created by volunteers - like Wikipedia. If you think, the things we do are good, donate us. Thanks!
Join to our subscribers to be up to date with content, news and offers.

Java - klasa String (dokumentacja)

Native Advertising
🚀
Get your tech brand or product in front of software developers.
For more information Contact us
Dirask - we help you to
solve coding problems.
Ask question.

❤️💻 🙂

Join