Languages
[Edit]
PL

HTML - jak wyłączyć zaznaczanie tekstu?

3 points
Created by:
Sylwia
3530

 

Używając HTML, JavaScript i CSS można usunąć zaznaczenie tekstu w następujący sposób.

1. Przykład niestandardowej zgodności wstecznej

Takie podejście usuwa opcję zaznaczania tekstu (i nie tylko) z elementu, poprzez dodanie:

 • określona klasa (.disable-selection zdefiniowana w przykładowym kodzie)
 • unselectable="on" atrybut - wymagany przez IE <10 i Opera <15
 • onselectstart="return false;" - alternatywne rozwiązanie dla przeglądarki Internet Explorer

Uwagi: niektóre przeglądarki nadal nie obsługują właściwości user-select (pomocny link), więc dla pełnej funkcjonalności konieczne jest użycie prefiksów. Właściwość user-select nie jest częścią standardu - ma status roboczy wersji roboczej dla CSS4. 

// ONLINE-RUNNER:browser;

<!doctype html>
<html>
<head>
 <style>

  .disable-selection {
    -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari             */
     -webkit-user-select: none; /* Safari               */
      -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML           */
       -moz-user-select: none; /* Firefox in the past (old versions) */
       -ms-user-select: none; /* Internet Explorer (>=10) / Edge  */
         user-select: none; /* Currently supported:        */
                   /* Chrome, Opera and Firefox     */
  }

  div {
    margin: 10px;
    padding: 20px;
  }

 </style>
</head>
<body>
 <div class="disable-selection" 
    style="background: silver;" 
    unselectable="on"
    onselectstart="return false;">
   Tego tekstu nie można zaznaczyć ...
 </div>
 <div style="background: gold;">
   Ten tekst można zaznaczyć ...
 </div>
</body>
</html>

 

HTML (PL)

Native Advertising
🚀
Get your tech brand or product in front of software developers.
For more information Contact us
Dirask - we help you to
solve coding problems.
Ask question.

❤️💻 🙂

Join