Languages

MySQL - usuń widok, jeśli istnieje

1 points
Asked by:
illona
316

Jak usunąć widok w MySQL, ale z upewninieniem się czy ten widok istnieje?
Jeśli wykonamy:

DROP VIEW `users_view`;

to jeśli ten widok nie istnieje to dostanę error z bazy danych, że ten widok nie istnieje, a ja go próbuję dropować.

1 answer
2 points
Answered by:
illona
316

Rozwiązanie:

DROP VIEW IF EXISTS `users_view`;

IF EXISTS - ta część zapewni, że nie pojawi się żaden błąd, jeśli widok nigdy nie istniał, albo ktoś go wcześniej usunął

Z dokumentacji MySQL:

DROP VIEW IF EXISTS `view_name`;

 

0 comments Add comment
Native Advertising
🚀
Get your tech brand or product in front of software developers.
For more information Contact us
Dirask - we help you to
solve coding problems.
Ask question.

❤️💻 🙂

Join