Languages

MySQL - usuń widok, jeśli istnieje

1 points
Asked by:
Marcin
2481

Jak usunąć widok w MySQL, ale z upewninieniem się czy ten widok istnieje?
Jeśli wykonamy:

DROP VIEW `users_view`;

to jeśli ten widok nie istnieje to dostanę error z bazy danych, że ten widok nie istnieje, a ja go próbuję dropować.

1 answers
2 points
Answered by:
Marcin
2481

Rozwiązanie:

DROP VIEW IF EXISTS `users_view`;

IF EXISTS - ta część zapewni, że nie pojawi się żaden błąd, jeśli widok nigdy nie istniał, albo ktoś go wcześniej usunął

Z dokumentacji MySQL:

DROP VIEW IF EXISTS `view_name`;

 

0 comments Add comment
Hey 👋
Would you like to know what we do?
  • Dirask is a friendly IT community for learners, professionals and hobbyists to share their knowledge and help each other in extraordinary easy way.
  • We welcome everyone,
    no matter what the experience,
    no matter how basic the question is,
    this community will help you.