Languages

MySQL - usuń tabele, jeśli istnieje

1 points
Asked by:
AnnLen
1780

Mam pytanie, jak mogę usunąć tabelę, ale z upewnieniem się czy tabela istnieje?
Zwykły drop table skończy się errorem jeśli tabelka została już usunięta, albo nigdy nie istniała.
Pytanie dotyczny MySQL.

Wiem, że jest to możliwe w innych bazach danych np Oracle, PostgreSQL.
Wiem też, że mogę usunąć tę tabelę z SQL:

DROP TABLE `users_table`;

Ale to nie chroni mnie przed błędem, jeśli ta tabela została już usunięta wcześniej,
albo nigdy nie istniała.

1 answers
2 points
Answered by:
AnnLen
1780

Najszybszy sposób na rozwiązanie Twojego problemu:

DROP TABLE IF EXISTS `users_table`;

Wyjaśnienie:

`users_table` - nazwa tabeli, którą chcesz usunąć

IF EXISTS - ta część zapewni, że nie pojawi się żaden błąd, jeśli tabela nigdy nie została utworzona

Z dokumentacji MySQL:

DROP TABLE IF EXISTS `table_name`;

 

0 comments Add comment
Hey 👋
Would you like to know what we do?
  • Dirask is a friendly IT community for learners, professionals and hobbyists to share their knowledge and help each other in extraordinary easy way.
  • We welcome everyone,
    no matter what the experience,
    no matter how basic the question is,
    this community will help you.