Languages

Java - jak połączyć dwa warunki w "if"

3 points
Asked by:
Nikki
10520
package if_else_v2;

public class IfFazyRozwojoweCzlowieka {

  public static void main (String[] args) {

    int wiekCzlowieka = 22;

    if (wiekCzlowieka == 0) {
      System.out.println("noworodek");
    }

    if (wiekCzlowieka == 1) {
      System.out.println("niemowlęctwo");
    }

    if (wiekCzlowieka > 1 || wiekCzlowieka <= 3) {
      System.out.println ("wczesne dzieciństwo");
    }

    if (wiekCzlowieka >= 4|| wiekCzlowieka <= 6) {
      System.out.println ("średnie dzieciństwo");
    }

    if (wiekCzlowieka >= 7 || wiekCzlowieka <= 12) {
      System.out.println("późny okres dzieciństwa");
    }

    if (wiekCzlowieka >= 13 || wiekCzlowieka <= 18) {
      System.out.println("okres dojrzewania");
    }

    if (wiekCzlowieka >= 19 || wiekCzlowieka <= 25) {
      System.out.println("wczesna dorosłość");
    }

    if (wiekCzlowieka >= 26 || wiekCzlowieka <= 60) {
      System.out.println("dorosłość");
    }

    if (wiekCzlowieka >= 61 || wiekCzlowieka <= 70) {
      System.out.println("wczesna starość");
    }

    if (wiekCzlowieka >= 71 || wiekCzlowieka <= 100){
      System.out.println("starość");
    }
  }
}

Hej, czy ktoś może mi podpowiedzieć gdzie robię tu błąd? Chcę by dla określonego wieku była podprządkowana jedna faza rozwoju człowieka a wychodzą mi wszystkie...

Mój aktualny rezultat:

"C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_261\bin\java.exe" ...
wczesne dzieciństwo
średnie dzieciństwo
późny okres dzieciństwa
okres dojrzewania
wczesna dorosłość
dorosłość
wczesna starość
starość

Process finished with exit code 0

 

1 answer
3 points
Answered by:
Nikki
10520

Połącz warunki innym operatorem, a mianowicie

&&

wtedy obydwa warunki będą spełnione. 

Jeśli łączysz tym operatorem || to wtedy spełniony jest tylko jeden.

1 comments
Root-ssh
&amp;&amp; - to jest i - czyli to i to, natomiast || to jest lub - czyli to lub to
Add comment
Donate to Dirask
Our content is created by volunteers - like Wikipedia. If you think, the things we do are good, donate us. Thanks!
Join to our subscribers to be up to date with content, news and offers.
Native Advertising
🚀
Get your tech brand or product in front of software developers.
For more information Contact us
Dirask - we help you to
solve coding problems.
Ask question.

❤️💻 🙂

Join