Languages

Java - dodawanie komentarzy

4 points
Asked by:
Nikki
1659

Dopiero uczę się programowania, więc fajnie by było jakoś komentować napisane linijki kodu, żeby wiedzieć co się tam dzieje :) Czy ktoś podpowie jak można dodać komentarz nic przy tym nie psując? 😊

1 answers
4 points
Answered by:
Nikki
1659

Wstawianie komentarzy jest pomocne na co dzień, nie tylko na początku nauki 😉 Czasem może się zdarzyć, że zostawisz jakiś projekt na dłużej i jak wrócisz do niego po kilku dniach, tygodniach czy miesiącach, to łatwiej będzie Ci się odnaleźć. 

Są dwa sposoby:

1. //

Po wpisaniu tych znaków, wszystko do końca linii jest komentarzem np:

System.out.println("Test 123"); //To jest komentarz

2. /*

    */

To co znajduje się między tymi znakami także będzie komentarzem np:

package if_else_v2;

/*

To też jest komentarz,

tylko trochę inny typ :) 

 */
public class if_zadanie_1 

 

0 comments Add comment
Hey 👋
Would you like to know what we do?
  • Dirask is a friendly IT community for learners, professionals and hobbyists to share their knowledge and help each other in extraordinary easy way.
  • We welcome everyone,
    no matter what the experience,
    no matter how basic the question is,
    this community will help you.