Languages

Java - dodawanie komentarzy

4 points
Asked by:
Nikki
10460

Dopiero uczę się programowania, więc fajnie by było jakoś komentować napisane linijki kodu, żeby wiedzieć co się tam dzieje :) Czy ktoś podpowie jak można dodać komentarz nic przy tym nie psując? 😊

1 answer
4 points
Answered by:
Nikki
10460

Wstawianie komentarzy jest pomocne na co dzień, nie tylko na początku nauki 😉 Czasem może się zdarzyć, że zostawisz jakiś projekt na dłużej i jak wrócisz do niego po kilku dniach, tygodniach czy miesiącach, to łatwiej będzie Ci się odnaleźć. 

Są dwa sposoby:

1. //

Po wpisaniu tych znaków, wszystko do końca linii jest komentarzem np:

System.out.println("Test 123"); //To jest komentarz

2. /*

    */

To co znajduje się między tymi znakami także będzie komentarzem np:

package if_else_v2;

/*

To też jest komentarz,

tylko trochę inny typ :) 

 */
public class if_zadanie_1 

 

0 comments Add comment
Native Advertising
🚀
Get your tech brand or product in front of software developers.
For more information Contact us
Dirask - we help you to
solve coding problems.
Ask question.

❤️💻 🙂

Join