Languages

Jaka jest różnica pomiędzy budowaniem a kompilowaniem?

3 points
Asked by:
Nikki
1653

Jaka jest różnica pomiędzy budowaniem a kompilowaniem w programowaniu?

1 answers
3 points
Answered by:
Nikki
1653

Budowanie jest bardzo ogólnym terminem, natomiast kompilacja jest bardziej szczegółowa i skomplikowana. Budowanie może tak naprawdę odnosić się do wszystkiego i najczęściej wymaga wieloetapowego procesu. Natomiast kompilacja odbywa się za pomocą kompilatora i odnosi się do części procesu, który przyjmuje kod źródłowy jako dane wejściowe i generuje coś, co można uruchomić. Czyli tłumaczy kod napisany w jednym języku (wyjściowym) na inny w języku wynikowym (np. kod maszynowy).

0 comments Add comment
Hey 👋
Would you like to know what we do?
  • Dirask is a friendly IT community for learners, professionals and hobbyists to share their knowledge and help each other in extraordinary easy way.
  • We welcome everyone,
    no matter what the experience,
    no matter how basic the question is,
    this community will help you.