Languages

HTML - tekst pochylony (kursywa)

3 points
Asked by:
Sylwia
1318

W jaki spos√≥b zrobińá pochylenie tekstu w¬†HTML?

1 answers
3 points
Answered by:
Sylwia
1318

Pochylenie teksu w HTML moŇľemy zrobińᬆna trzy sposoby.

1. Element <em>

Element¬†<em>¬†(ang.¬†emphasize¬†‚ÄstpodkreŇõlenie, uwypuklenie) stosowany w specyfikacji HTML5.

Wstaw dowolny tekst wewnńÖtrz¬†<em>...</em>

Praktyczny przykŇāad z tagiem <em>:

// ONLINE-RUNNER:browser;

<!doctype html>
<html>
<body>

 <p>
  Potrafińô napisańá 
  <em>test pochylony</em> 
 </p>

</body>
</html>

2. Element <i> 

Element¬†<i> (ang. italic¬†‚Äď kursywa, tekst pochyŇāy).

Wstaw dowolny tekst wewnńÖtrz¬†<i>...</i>

Praktyczny przykŇāad z tagiem <i>:

// ONLINE-RUNNER:browser;

<!doctype html>
<html>
<body>

 <p>
  Potrafińô napisańá 
  <i>tekst pochylony</i> 
 </p>

</body>
</html>

3. UŇľywajńÖc css

Dodaj¬†font-style: italic;¬†dla elementu zawierajńÖcego tekst.

// ONLINE-RUNNER:browser;

<!doctype html>
<html>
<body>

 <p>
  Potrafińô napisańá 
  <span style="font-style: italic;">tekst pochylony</span>
 </p>

</body>
</html>

 

0 comments Add comment

Checkout latest findings & news:

Checkout latest questions:

Checkout latest wiki articles:

Hey ūüĎč
Would you like to know what we do?
 • Dirask is a friendly IT community for learners, professionals and hobbyists to share their knowledge and help each other in extraordinary easy way.
 • We welcome everyone,
  no matter what the experience,
  no matter how basic the question is,
  this community will help you.
Rockstar community members
Thank you for great work ūüĎć