Languages

HTML- przenoszenie tekstu do następnej linijki

3 points
Asked by:
Sylwia
3530

Jak mogę przenieść tekst do następnej linijki?

 Wpisuję tekst tak jak poniżej, a w rezultacie wszystko znajduje się w jednej linijce...
 

// ONLINE-RUNNER:browser;

<!doctype html>
<html>
<body>

   Pierwsza linijka tekstu.
   Druga linijka tekstu.

</body>
</html>

 

1 answer
3 points
Answered by:
Sylwia
3530

Częsty błąd, czyli próbujemy przenieść kolejne zdanie do linijki poniżej wciskając enter. Do przenoszenia testu do następnej linijki w HTML stosuje się znacznik <br>. Na przykładzie, który podałeś 


1. Przenoszenie tekstu do kolejnej linijki.

// ONLINE-RUNNER:browser;

<!doctype html>
<html>
<body>

   Pierwsza linijka tekstu.<br>Druga linijka tekstu.

</body>
</html>


2. Przerwa pomiędzy linijkami

Jeśli chcesz zrobić przerwę pomniędzy linijkami wtedy pisujesz znacznik <br> tyle razy ile chcesz mieć linijek wolnych. Na przykładzie:

// ONLINE-RUNNER:browser;

<!doctype html>
<html>
<body>

   Pierwsza linijka testu.<br><br><br><br>Druga linijka tekstu. <!– chce mieć trzy linijki przerwy –> 

</body>
</html>


 

0 comments Add comment
Native Advertising
🚀
Get your tech brand or product in front of software developers.
For more information Contact us
Dirask - we help you to
solve coding problems.
Ask question.

❤️💻 🙂

Join