Languages

HTML- przenoszenie tekstu do następnej linijki

3 points
Asked by:
Sylwia
1337

Jak mogę przenieść tekst do następnej linijki?

 Wpisuję tekst tak jak poniżej, a w rezultacie wszystko znajduje się w jednej linijce...
 

// ONLINE-RUNNER:browser;

<!doctype html>
<html>
<body>

  Pierwsza linijka tekstu.
  Druga linijka tekstu.

</body>
</html>

 

1 answers
3 points
Answered by:
Sylwia
1337

Częsty błąd, czyli próbujemy przenieść kolejne zdanie do linijki poniżej wciskając enter. Do przenoszenia testu do następnej linijki w HTML stosuje się znacznik <br>. Na przykładzie, który podałeś 


1. Przenoszenie tekstu do kolejnej linijki.

// ONLINE-RUNNER:browser;

<!doctype html>
<html>
<body>

  Pierwsza linijka tekstu.<br>Druga linijka tekstu.

</body>
</html>


2. Przerwa pomiędzy linijkami

Jeśli chcesz zrobić przerwę pomniędzy linijkami wtedy pisujesz znacznik <br> tyle razy ile chcesz mieć linijek wolnych. Na przykładzie:

// ONLINE-RUNNER:browser;

<!doctype html>
<html>
<body>

  Pierwsza linijka testu.<br><br><br><br>Druga linijka tekstu. <!– chce mieć trzy linijki przerwy –> 

</body>
</html>


 

0 comments Add comment
Hey 👋
Would you like to know what we do?
 • Dirask is a friendly IT community for learners, professionals and hobbyists to share their knowledge and help each other in extraordinary easy way.
 • We welcome everyone,
  no matter what the experience,
  no matter how basic the question is,
  this community will help you.