Languages
[Edit]
PL

Windows 10 - jak wyłączyć sortowanie do dzisiejszego wczorajszego tygodnia w folderze Pobrane?

3 points
Created by:
Sylwia
3560

1. Omówienie

Pliki w katalogu Pobrane są wyświetlane według daty w kolejności malejącej w grupach, takich jak dzisiaj, wczoraj, wcześniej w tym tygodniu, w zeszłym tygodniu, w zeszłym miesiącu, dawno temu. Microsoft domyślnie wprowadza tę funkcję w systemie Windows 10. Jak mogę wyłączyć to domyślne sortowanie i grupowanie?

Windows 10 Downloads directory are displayed by date in descending order in groups like Today, Yesterday, Earlier this week, Last week, Last month, A long time ago - post link https://dirask.com/q/9pY3z1
Katalog plików do pobrania systemu Windows 10 w grupach, np. Dzisiaj, wczoraj itd

2. Wyłącz grupowanie według daty

Kroki:

  1. Otwórz folder pobierania (Downloads)
  2. Kliknij polecenie widok (View) w menu wstążki eksploratora
  3. Kliknij pole wyboru Grupuj według (Group by)
  4. Na liście znajdź: brak (None) i kliknij na nią.

Kroki na zrzutach ekranu:

Windows 10 Downloads folder fix - steps on screenshot how to disable directory in groups eg Today, Yesterday - post link https://dirask.com/q/9pY3z1
Kroki jak wyłączyć katalog w grupach np. Dzisiaj, Wczoraj

 

Po kliknięciu Grupuj według -> (None)

Windows 10 Downloads folder after applying fix for disable directory in groups eg Today, Yesterday - post link https://dirask.com/q/9pY3z1
Po zastosowaniu czynności jak wyłączyć katalog w grupach np. Dzisiaj, Wczoraj

3. Wideo z rozwiązaniem

Donate to Dirask
Our content is created by volunteers - like Wikipedia. If you think, the things we do are good, donate us. Thanks!
Join to our subscribers to be up to date with content, news and offers.

Windows 10 (PL)

Native Advertising
🚀
Get your tech brand or product in front of software developers.
For more information Contact us
Dirask - we help you to
solve coding problems.
Ask question.

❤️💻 🙂

Join