Languages
[Edit]
PL

TypeScript - getter interfejsu

0 points
Created by:
Mariam-Barron
391

Język TypeScript nie pozwala na bezpośrednie dodawanie getterów do interfejsu. W interfejsie można jedynie określić właściwość, którą następnie można zaimplementować jako getter w przedstawiony poniżej sposób.

Przykład gettera interfejsu

interface Square {
  readonly name: string;

  readonly x: number;
  readonly y: number;
}

class LocalSquare implements Square {

  public constructor(private _name: string, 
    private _x: number = 0, private _y: number = 0) {
    // tutaj nic...
  }

  get name() : string {
    return this._name;
  }

  get x(): number {
    return this._x;
  }

  get y(): number {
    return this._y;
  }
}

let a = new LocalSquare('A', 1, 2);

console.log(`${a.name}(${a.x}, ${a.y})`);

Kompletacja i prowadzenie:

$ tsc --target ES5 Script.ts
$ node Script.js

Wynik:

A(1, 2)

Uruchamialny przykład online - tutaj . 

Uwagi:

 • konieczne jest włączenie --targer ES5 parametru obsługi getterów podczas kompilacji (sprawdź pełną listę celów tutaj )
 • readonly słowo kluczowe w interfejsie jest opcjonalne

Referencje

 1. Readonly properties - Microsoft Docs

TypeScript (PL)

Native Advertising
🚀
Get your tech brand or product in front of software developers.
For more information Contact us
Dirask - we help you to
solve coding problems.
Ask question.

❤️💻 🙂

Join