Languages
[Edit]
PL

React - opó┼║nione wywo┼éanie zwrotne - reset stanu

3 points
Created by:
Gigadude
791

W tym kr├│tkim artykule chcieliby┼Ťmy pokaza─ç, jak napisa─ç funkcj─Ö wywo┼éania zwrotnego (callback), kt├│ra jest wywo┼éywana dopiero po up┼éywie okre┼Ťlonego czasu.

Głównym założeniem poniższego kodu jest zmniejszenie liczby wywołań funkcji callback poprzez anulowanie poprzedniego wywołania, gdy pojawi się nowe zdarzenie handleClick.

Szybkie rozwi─ůzanie:

// ONLINE-RUNNER:browser;

// import React from 'react';
// import ReactDOM from 'react-dom';

const useDelayedCallback = (delay = 100) => {
  const ref = React.useRef();
  React.useEffect(() => {
    // czyszczenie niewywołanego wywołania
    return () => {
     	if (ref.current) clearTimeout(ref.current);
    };
  }, []);
  return (callback) => {
    if (ref.current) clearTimeout(ref.current);
    ref.current = setTimeout(callback, delay);
  };
};

// Przykład użycia

const App = () => {
  const delayCallback = useDelayedCallback(500); // max 1 wysołanie na 500ms
  const handleClick = () => {
   	delayCallback(() => console.log('Klikni─Öto przycisk!'));
  };
  return (
   <button onClick={handleClick}>Kliknij kilka razy!</button>
  );
};

const root = document.querySelector('#root');
ReactDOM.render(<App/>, root );

Po zako┼äczeniu operacji klikni─Öcia zobaczymy na ekranie┬á komunikat ostrzegawczy┬áKlikni─Öto przycisk!. Gdy klikniemy w przycisk wielokrotnie w kr├│tkim czasie, nast─ůpi tylko jedno zdarzenie klikni─Öcia - zmniejszyli┼Ťmy liczb─Ö wywo┼éa┼ä.

Alternative titles

 1. React - jak opó┼║ni─ç wywo┼éanie zwrotne (callback) - reset stanu
Donate to Dirask
Our content is created by volunteers - like Wikipedia. If you think, the things we do are good, donate us. Thanks!
Join to our subscribers to be up to date with content, news and offers.

ReactJS (PL)

React - opó┼║nione wywo┼éanie zwrotne - reset stanu
Native Advertising
­čÜÇ
Get your tech brand or product in front of software developers.
For more information Contact us
Dirask - we help you to
solve coding problems.
Ask question.

ÔŁĄ´ŞĆ­čĺ╗ ­čÖé

Join