Languages
[Edit]
PL

Java - przekonwertuj binarny ciąg znaków na int

6 points
Created by:
Sylwia
3530

Szybkie rozwiąznie:

String binaryString = "101";
int number = Integer.parseInt(binaryString, 2);

System.out.println(number); // 5

Najlepszym sposobem na przekonwertowanie binarnego String na int w java jest użycie metody Integer.parseInt().

Składnia:

Integer.parseInt(String binaryString, int radix)

1. Prosty przykład

public class Example1 {

  public static void main(String[] args) {

    String binaryString = "101";
    int number = Integer.parseInt(binaryString, 2);
    System.out.println(number); // 5
  }
}

Wynik:

5

2. Konwertuj kilka różnych ciągów binarnych na int

public class Example2 {

  public static void main(String[] args) {

    System.out.println( Integer.parseInt("00000000", 2) ); // 0
    System.out.println( Integer.parseInt("00000101", 2) ); // 5
    System.out.println( Integer.parseInt("00001000", 2) ); // 8
    System.out.println( Integer.parseInt("00001100", 2) ); // 12
    System.out.println( Integer.parseInt("00010000", 2) ); // 16
    System.out.println( Integer.parseInt("11111111", 2) ); // 255
  }
}

Wynik:

0
5
8
12
16
255

3. Konwertuj ciąg binarny na int w pętli - od 0 do 16

W tym przykładzie konwertujemy ciąg binarny na int w pętli od 0 do 16, a następnie drukujemy reprezentacje binarne i dziesiętne podanej liczby.

public class Example3 {

  public static void main(String[] args) {

    for (int number = 0; number <= 16; number++) {

      String binaryString = Integer.toBinaryString(number);

      String format = String.format("%8s", binaryString);
      String withLeadingZeros = format.replace(' ', '0');

      int backToNumber = Integer.parseInt(binaryString, 2);

      System.out.println(withLeadingZeros + " - " + backToNumber);
    }
  }
}

Wynik:

00000000 - 0
00000001 - 1
00000010 - 2
00000011 - 3
00000100 - 4
00000101 - 5
00000110 - 6
00000111 - 7
00001000 - 8
00001001 - 9
00001010 - 10
00001011 - 11
00001100 - 12
00001101 - 13
00001110 - 14
00001111 - 15
00010000 - 16

 

Native Advertising
🚀
Get your tech brand or product in front of software developers.
For more information Contact us
Dirask - we help you to
solve coding problems.
Ask question.

❤️💻 🙂

Join