Languages
[Edit]
PL

Jak stworzyć własną tabelę dynamiczną w React

3 points
Created by:
Rubi-Reyna
337

Cześć wszystkim! 👋 😊

W zeszłym tygodniu miałem problem z utworzeniem dynamicznej tabeli w React i pomyślałem, że może komuś przyda się takie rozwiązanie.

Efekt końcowy tego rozwiązania:

React - przykład dynamicznej tabeli
React - przykład dynamicznej tabeli

Poniższy przykład składa się z kilku kroków:

 1. Stworzyłem dynamiczną tabelę na podstawie tablicy,
 2. Każda tabela składa się z nagłówka i rekordów danych,
 3. Nagłówek jest stały i zachowuje zawsze tę samą liczbę kolumn,
 4. Podczas tworzenia rekordów użyłem funkcji map() do konwersji elementów tablicy na elementy Reacta.

Pamiętaj, że każdy element powinien mieć unikalny klucz 🗝️, ponieważ pomaga to Reactowi optymalnie zarządzać zmianami w drzewie DOM. Takim kluczem może być na przykład identyfikator id przypisany do każdego elementu tablicy.

Uruchamialny przykład:

// ONLINE-RUNNER:browser;

// Uwaga: Odkomentuj wiersze z importami podczas pracy z kompilatorem JSX.
// import React from 'react';
// import ReactDOM from 'react-dom';

const tableStyle = {
  border: '1px solid black',
  borderCollapse: 'collapse',
  textAlign: 'center',
  width: '100%'
}

const tdStyle = {
 	border: '1px solid #85C1E9',
  background: 'white',
  padding: '5px'
};

const thStyle = {
 	border: '1px solid #3498DB',
  background: '#3498DB',
 	color: 'white',
  padding: '5px'
};

const App = () => {
 	const students = [
    { id: 1, name: 'Tomek', age: 25, favFruit: '🍏' },
    { id: 2, name: 'Adam', age: 43, favFruit: '🍌' },
    { id: 3, name: 'Marek', age: 16, favFruit: '🍊' },
    { id: 4, name: 'Jacek', age: 29, favFruit: '🍒' }
  ];
  return (
   <div>
    <table style={tableStyle}>
     <tbody>
      <tr>
       <th style={thStyle}>Id</th>
       <th style={thStyle}>Imie</th>
       <th style={thStyle}>Wiek</th>
       <th style={thStyle}>Ulubiony owoc</th>
      </tr>
      {students.map(({ id, name, age, favFruit }) => (
       <tr key={id}>
        <td style={tdStyle}>{id}</td>
        <td style={tdStyle}>{name}</td>
        <td style={tdStyle}>{age}</td>
        <td style={tdStyle}>{favFruit}</td>
       </tr>
      ))}
     </tbody>
    </table>
   </div>
  );
};

const root = document.querySelector('#root');
ReactDOM.render(<App />, root );

Uwaga:

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tabelach dynamicznych, przeczytaj ten artykuł. 😊

Zobacz też

ReactJS - Artykuły

Native Advertising
🚀
Get your tech brand or product in front of software developers.
For more information Contact us
Dirask - we help you to
solve coding problems.
Ask question.

❤️💻 🙂

Join